Hợp âm: F#7sus2 - F sharp dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#7sus2 - F sharp dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: F# G# C# E - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

F#7sus2

(F sharp dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtF# G# C# ECấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Gb7sus2 ;

Hợp âm [F#7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 1 2 0] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [F#7sus2]

Hợp âm: F#7sus2 - F sharp dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele