Hợp âm: F#7#5 - F sharp seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#7#5 - F sharp seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: F# A# D E - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

F#7#5

(F sharp seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF# A# D ECấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế F#7(+5) ; F#aug7 ; F#+7 ;Hợp âm liên quan Gb7#5 ;

Hợp âm [F#7#5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 3 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [F#7#5]

Hợp âm: F#7#5 - F sharp seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele