Hợp âm: F#5 - F sharp power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#5 - F sharp power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: F# C# - Cấu trúc quãng: R 5

F#5

(F sharp power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtF# C#Cấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Gb5 ;

Hợp âm [F#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 x x x] - Rookie
[x 9 11 11 x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [F#5]
Other [Ukulele] finger positions of [F#5]

Hợp âm: F#5 - F sharp power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele