Hợp âm: F#13 - F sharp thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#13 - F sharp thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: F# A# C# E D# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

F#13

(F sharp thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtF# A# C# E D#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế F#7(add13) ; F#7/6 ; F#7/13 ; F#7(add6) ; F#dom7/6 ; F#dom7/13 ; F#dom6 ; F#dom13 ; F#dom7(add6) ; F#dom7(add13) ;Hợp âm liên quan Gb13 ;

Hợp âm [F#13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 4 4] - Advanced
[2 4 2 3 4 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#13]
Other [Ukulele] finger positions of [F#13]

Hợp âm: F#13 - F sharp thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele