Hợp âm: F# - F sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F# - F sharp major - basic major triad - Các note cấu thành: F# A# C# - Cấu trúc quãng: R 3 5

F#

(F sharp major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtF# A# C#Cấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế F#M ;Hợp âm liên quan Gb ;

Hợp âm [F#] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 3 2 2] - Intermediate
[14 13 11 11 11 x] - Intermediate
[x 9 11 11 11 9] - Intermediate
[x x 4 6 7 6] - Advanced
[x 9 8 6 7 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#]
Other [Ukulele] finger positions of [F#]

Hợp âm: F# - F sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele