Hợp âm: Esus2 - E suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Esus2 - E suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: E F# B - Cấu trúc quãng: R 2 5

Esus2

(E suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtE F# BCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế E2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Esus2] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 4 4 0 0] - Intermediate
[x 7 9 9 7 7] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Esus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Esus2]

Hợp âm: Esus2 - E suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele