Hợp âm: Emaj9 - E major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Emaj9 - E major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: E G# B D# F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Emaj9

(E major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE G# B D# F#Cấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế EM9 ; EMaj7(add9) ; EM7(add9) ; Emajor7(add9) ; EM7/9 ; EMaj7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Emaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 7 4 4 4 4] - Intermediate
[0 2 4 4 4 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Emaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Emaj9]

Hợp âm: Emaj9 - E major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele