Hợp âm: Em7 - E minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Em7 - E minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: E G B D - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Em7

(E minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtE G B DCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Emin7 ; E-7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Em7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 0 3 0] - Rookie
[x 7 9 7 8 x] - Intermediate
[x 7 9 7 8 7] - Intermediate
[12 x 12 12 12 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Em7]
Other [Ukulele] finger positions of [Em7]

Hợp âm: Em7 - E minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele