Hợp âm: Ebmaj9 - E flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebmaj9 - E flat major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: Eb G Bb D F - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Ebmaj9

(E flat major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtEb G Bb D FCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế EbM9 ; EbMaj7(add9) ; EbM7(add9) ; Ebmajor7(add9) ; EbM7/9 ; EbMaj7/9 ;Hợp âm liên quan D#maj9 ;

Hợp âm [Ebmaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 0 3 1] - Intermediate
[x 6 3 3 3 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Ebmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebmaj9]

Hợp âm: Ebmaj9 - E flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele