Hợp âm: Ebmaj13 - E flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebmaj13 - E flat major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: Eb G Bb D C - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Ebmaj13

(E flat major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtEb G Bb D CCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế EbM13 ; EbMaj7(add13) ; EbM7(add13) ; Ebmajor7(add13) ; EbM7/13 ; EbMaj7/13 ; EbM6 ; EbMaj7(add6) ; EbM7(add6) ; Ebmajor7(add6) ; EbM7/6 ; EbMaj7/6 ;Hợp âm liên quan D#maj13 ;

Hợp âm [Ebmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 10 10 10 11 10] - Advanced
[x 6 5 7 8 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Ebmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebmaj13]

Hợp âm: Ebmaj13 - E flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele