Hợp âm: Ebm7 - E flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebm7 - E flat minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Eb Gb Bb Db - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Ebm7

(E flat minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtEb Gb Bb DbCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Ebmin7 ; Eb-7 ;Hợp âm liên quan D#m7 ;

Hợp âm [Ebm7] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 2 2] - Intermediate
[x 6 8 6 7 6] - Intermediate
[11 x 11 11 11 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Ebm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebm7]

Hợp âm: Ebm7 - E flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele