Hợp âm: Eb7sus2 - E flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb7sus2 - E flat dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Eb F Bb Db - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

Eb7sus2

(E flat dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtEb F Bb DbCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan D#7sus2 ;

Hợp âm [Eb7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 2 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Eb7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb7sus2]

Hợp âm: Eb7sus2 - E flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele