Hợp âm: Eb7b5 - E flat seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb7b5 - E flat seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: Eb G A Db - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

Eb7b5

(E flat seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtEb G A DbCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế Eb7(b5) ; Eb7(-5) ;Hợp âm liên quan D#7b5 ;

Hợp âm [Eb7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 2 3] - Intermediate
[x 6 7 6 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Eb7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb7b5]

Hợp âm: Eb7b5 - E flat seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele