Hợp âm: Eaug - E augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eaug - E augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: E G# C - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Eaug

(E augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtE G# CCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Eaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 3 2 1 3 0] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Eaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Eaug]

Hợp âm: Eaug - E augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele