Hợp âm: E9 - E ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E9 - E ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: E G# B D F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

E9

(E ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE G# B D F#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế E7(add9) ; E7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 0 1 0 2] - Rookie
[x 7 6 7 7 7] - Advanced
[12 x 12 11 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [E9]
Other [Ukulele] finger positions of [E9]

Hợp âm: E9 - E ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele