Hợp âm: E7#5 - E seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E7#5 - E seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: E G# C D - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

E7#5

(E seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtE G# C DCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế E7(+5) ; Eaug7 ; E+7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 3 0 1 1 x] - Intermediate
[x 7 10 7 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [E7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [E7#5]

Hợp âm: E7#5 - E seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele