Hợp âm: E7 - E dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E7 - E dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: E G# B D - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

E7

(E dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtE G# B DCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Edom ; Edom7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 0 1 0 0] - Rookie
[x 7 9 7 9 7] - Intermediate
[0 2 2 1 3 0] - Intermediate
[12 x 12 13 12 x] - Advanced
[x 7 9 9 9 10] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [E7]
Other [Ukulele] finger positions of [E7]

Hợp âm: E7 - E dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele