Hợp âm: Eº7 - E diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eº7 - E diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: E G A# C# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Eº7

(E diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtE G A# C#Cấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Eº ; Edim ; Edim7 ; Edim/6 ; Edim(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Eº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 2 3 2 3] - Intermediate
[12 x 11 12 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Eº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Eº7]

Hợp âm: Eº7 - E diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele