Hợp âm: Dsus2 - D suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dsus2 - D suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: D E A - Cấu trúc quãng: R 2 5

Dsus2

(D suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtD E ACấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế D2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dsus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 3 0] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Dsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Dsus2]

Hợp âm: Dsus2 - D suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele