Hợp âm: Dmaj7 - D major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dmaj7 - D major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: D F# A C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Dmaj7

(D major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtD F# A C#Cấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Dmajor7 ; DM7 ; DMaj7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 4 2 2 2] - Intermediate
[x 5 7 6 7 5] - Advanced
[x x 12 11 10 9] - Advanced
[10 x 11 11 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Dmaj7]

Hợp âm: Dmaj7 - D major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele