Hợp âm: Dmaj13 - D major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dmaj13 - D major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: D F# A C# B - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Dmaj13

(D major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtD F# A C# BCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế DM13 ; DMaj7(add13) ; DM7(add13) ; Dmajor7(add13) ; DM7/13 ; DMaj7/13 ; DM6 ; DMaj7(add6) ; DM7(add6) ; Dmajor7(add6) ; DM7/6 ; DMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 x 6 7 7] - Advanced
[10 9 9 9 10 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Dmaj13]

Hợp âm: Dmaj13 - D major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele