Hợp âm: Dbsus2 - D flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbsus2 - D flat suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Db Eb Ab - Cấu trúc quãng: R 2 5

Dbsus2

(D flat suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtDb Eb AbCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Db2 ;Hợp âm liên quan C#sus2 ;

Hợp âm [Dbsus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 4 4] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Dbsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbsus2]

Hợp âm: Dbsus2 - D flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele