Hợp âm: Dbm9 - D flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbm9 - D flat minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: Db E Ab B Eb - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Dbm9

(D flat minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtDb E Ab B EbCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Dbminor9 ; Dbmin9 ; Dbm7/9 ; Dbm7(add9) ; Db-7/9 ; Db-7(add9) ; Dbmin7/9 ; Dbmin7(add9) ;Hợp âm liên quan C#m9 ;

Hợp âm [Dbm9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 4 4 x] - Advanced
[9 x 9 9 9 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dbm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbm9]

Hợp âm: Dbm9 - D flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele