Hợp âm: Dbm7 - D flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbm7 - D flat minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Db E Ab B - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Dbm7

(D flat minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtDb E Ab BCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Dbmin7 ; Db-7 ;Hợp âm liên quan C#m7 ;

Hợp âm [Dbm7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 1 0 0] - Rookie
[9 x 9 9 9 x] - Intermediate
[x 4 x 4 5 4] - Advanced
[9 11 9 9 12 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dbm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbm7]

Hợp âm: Dbm7 - D flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele