Hợp âm: Dbaug - D flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbaug - D flat augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: Db F A - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Dbaug

(D flat augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtDb F ACấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan C#aug ;

Hợp âm [Dbaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 2 2 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Dbaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbaug]

Hợp âm: Dbaug - D flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele