Hợp âm: Db9#5 - D flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db9#5 - D flat ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: Db F A B Eb - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

Db9#5

(D flat ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtDb F A B EbCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Db9(#5) ; Db+9 ; Dbaug9 ; Db7#5(add9) ;Hợp âm liên quan C#9#5 ;

Hợp âm [Db9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 4 4 5] - Advanced
[9 8 9 8 10 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Db9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Db9#5]

Hợp âm: Db9#5 - D flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele