Hợp âm: Db9 - D flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db9 - D flat ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: Db F Ab B Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

Db9

(D flat ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtDb F Ab B EbCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế Db7(add9) ; Db7/9 ;Hợp âm liên quan C#9 ;

Hợp âm [Db9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 8 9 8 x x] - Intermediate
[x 4 3 4 4 4] - Advanced
[9 11 9 10 9 11] - Advanced
[9 x 9 8 6 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Db9]
Other [Ukulele] finger positions of [Db9]

Hợp âm: Db9 - D flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele