Hợp âm: Db7#5 - D flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db7#5 - D flat seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Db F A B - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

Db7#5

(D flat seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtDb F A BCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Db7(+5) ; Dbaug7 ; Db+7 ;Hợp âm liên quan C#7#5 ;

Hợp âm [Db7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 2 0 x] - Rookie
[9 x 9 10 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Db7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Db7#5]

Hợp âm: Db7#5 - D flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele