Hợp âm: Db6 - D flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db6 - D flat sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: Db F Ab Bb - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

Db6

(D flat sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtDb F Ab BbCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Dbmajor6 ; DbMaj6 ; DbM6 ;Hợp âm liên quan C#6 ;

Hợp âm [Db6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 6 6] - Intermediate
[9 x 8 10 9 x] - Advanced
[x x 11 13 11 13] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Db6]
Other [Ukulele] finger positions of [Db6]

Hợp âm: Db6 - D flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele