Hợp âm: D9b5 - D ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D9b5 - D ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: D F# G# C E - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

D9b5

(D ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD F# G# C ECấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế D9(b5) ; D9(-5) ; D7/9(b5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[10 9 10 9 9 x] - Intermediate
[x 5 4 5 5 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [D9b5]

Hợp âm: D9b5 - D ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele