Hợp âm: D7b5 - D seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D7b5 - D seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: D F# G# C - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

D7b5

(D seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtD F# G# CCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế D7(b5) ; D7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 1 1 2] - Rookie
[x 5 6 5 7 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [D7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [D7b5]

Hợp âm: D7b5 - D seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele