Hợp âm: D7 - D dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D7 - D dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: D F# A C - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

D7

(D dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtD F# A CCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Ddom ; Ddom7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 1 2] - Rookie
[x 5 7 5 7 5] - Intermediate
[10 12 10 11 10 10] - Intermediate
[10 x 10 11 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D7]
Other [Ukulele] finger positions of [D7]

Hợp âm: D7 - D dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele