Hợp âm: Dº7 - D diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dº7 - D diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: D F G# B - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Dº7

(D diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtD F G# BCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Dº ; Ddim ; Ddim7 ; Ddim/6 ; Ddim(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dº7] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 1 0 1] - Rookie
[x 5 x 4 6 4] - Advanced
[10 x 9 10 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Dº7]

Hợp âm: Dº7 - D diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele