Hợp âm: D#maj9 - D sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#maj9 - D sharp major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: D# G A# D F - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

D#maj9

(D sharp major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD# G A# D FCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế D#M9 ; D#Maj7(add9) ; D#M7(add9) ; D#major7(add9) ; D#M7/9 ; D#Maj7/9 ;Hợp âm liên quan Ebmaj9 ;

Hợp âm [D#maj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 0 3 1] - Intermediate
[x 6 3 3 3 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [D#maj9]
Other [Ukulele] finger positions of [D#maj9]

Hợp âm: D#maj9 - D sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele