Hợp âm: D#maj7 - D sharp major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#maj7 - D sharp major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: D# G A# D - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

D#maj7

(D sharp major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtD# G A# DCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế D#major7 ; D#M7 ; D#Maj7 ;Hợp âm liên quan Ebmaj7 ;

Hợp âm [D#maj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 3 3] - Intermediate
[x 6 5 3 3 3] - Intermediate
[x 6 8 7 8 6] - Advanced
[x x 13 12 11 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#maj7]
Other [Ukulele] finger positions of [D#maj7]

Hợp âm: D#maj7 - D sharp major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele