Hợp âm: D#maj13 - D sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#maj13 - D sharp major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: D# G A# D C - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

D#maj13

(D sharp major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtD# G A# D CCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế D#M13 ; D#Maj7(add13) ; D#M7(add13) ; D#major7(add13) ; D#M7/13 ; D#Maj7/13 ; D#M6 ; D#Maj7(add6) ; D#M7(add6) ; D#major7(add6) ; D#M7/6 ; D#Maj7/6 ;Hợp âm liên quan Ebmaj13 ;

Hợp âm [D#maj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 10 10 10 11 10] - Advanced
[x 6 5 7 8 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D#maj13]
Other [Ukulele] finger positions of [D#maj13]

Hợp âm: D#maj13 - D sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele