Hợp âm: D#m7b5 - D sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#m7b5 - D sharp minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: D# F# A C# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

D#m7b5

(D sharp minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtD# F# A C#Cấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế D#º7 ; D#1/2dim ; D#1/2dim7 ; D#m7(b5) ; D#m7(-5) ;Hợp âm liên quan Ebm7b5 ;

Hợp âm [D#m7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 2 2] - Intermediate
[x 6 7 6 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#m7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [D#m7b5]

Hợp âm: D#m7b5 - D sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele