Hợp âm: D#7 - D sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#7 - D sharp dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: D# G A# C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

D#7

(D sharp dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtD# G A# C#Cấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế D#dom ; D#dom7 ;Hợp âm liên quan Eb7 ;

Hợp âm [D#7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 2 3] - Intermediate
[x 6 8 6 8 6] - Intermediate
[11 13 11 12 11 11] - Intermediate
[11 x 11 12 11 x] - Advanced
[x 6 8 8 8 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D#7]
Other [Ukulele] finger positions of [D#7]

Hợp âm: D#7 - D sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele