Hợp âm: D - D major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D - D major - basic major triad - Các note cấu thành: D F# A - Cấu trúc quãng: R 3 5

D

(D major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtD F# ACấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế DM ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 3 2] - Rookie
[10 12 12 11 10 10] - Intermediate
[x 5 7 7 7 5] - Intermediate
[10 9 7 7 7 x] - Advanced
[x 5 4 2 3 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D]
Other [Ukulele] finger positions of [D]

Hợp âm: D - D major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele