Hợp âm: Csus4 - C suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Csus4 - C suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: C F G - Cấu trúc quãng: R 4 5

Csus4

(C suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtC F GCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế C4 ; C#3 ;Hợp âm liên quan Csus4\F ; Csus4\G ;

Hợp âm [Csus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[8 10 10 10 8 8] - Advanced
[x 3 3 0 1 3] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Csus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Csus4]

Hợp âm: Csus4 - C suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele