Hợp âm: Cmaj9 - C major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cmaj9 - C major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: C E G B D - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Cmaj9

(C major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC E G B DCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế CM9 ; CMaj7(add9) ; CM7(add9) ; Cmajor7(add9) ; CM7/9 ; CMaj7/9 ;Hợp âm liên quan Cmaj9\E ;

Hợp âm [Cmaj9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 5 4 3 0] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Cmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Cmaj9]

Hợp âm: Cmaj9 - C major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele