Hợp âm: Cmaj13 - C major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cmaj13 - C major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: C E G B A - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Cmaj13

(C major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtC E G B ACấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế CM13 ; CMaj7(add13) ; CM7(add13) ; Cmajor7(add13) ; CM7/13 ; CMaj7/13 ; CM6 ; CMaj7(add6) ; CM7(add6) ; Cmajor7(add6) ; CM7/6 ; CMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Cmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 x 4 5 5] - Advanced
[8 7 7 7 8 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Cmaj13]

Hợp âm: Cmaj13 - C major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele