Hợp âm: C6 - C sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C6 - C sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: C E G A - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

C6

(C sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtC E G ACấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Cmajor6 ; CMaj6 ; CM6 ;Hợp âm liên quan C6\G ;

Hợp âm [C6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 5 5 5 5] - Intermediate
[8 x 7 9 8 x] - Advanced
[8 10 x 9 10 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C6]
Other [Ukulele] finger positions of [C6]

Hợp âm: C6 - C sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele