Hợp âm: C13 - C thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C13 - C thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: C E G A# A - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

C13

(C thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtC E G A# ACấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế C7(add13) ; C7/6 ; C7/13 ; C7(add6) ; Cdom7/6 ; Cdom7/13 ; Cdom6 ; Cdom13 ; Cdom7(add6) ; Cdom7(add13) ;Hợp âm liên quan C13\A# ; C13\Bb ;

Hợp âm [C13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[8 x 8 9 10 x] - Intermediate
[8 x 8 7 5 5] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C13]
Other [Ukulele] finger positions of [C13]

Hợp âm: C13 - C thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele