Hợp âm: C#sus4 - C sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#sus4 - C sharp suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: C# F# G# - Cấu trúc quãng: R 4 5

C#sus4

(C sharp suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtC# F# G#Cấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế C#4 ; C##3 ;Hợp âm liên quan Dbsus4 ;

Hợp âm [C#sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 4 6 7 4] - Advanced
[x 4 6 6 7 x] - Advanced
[9 1 1 1 9 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [C#sus4]

Hợp âm: C#sus4 - C sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele