Hợp âm: C#sus2 - C sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#sus2 - C sharp suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: C# D# G# - Cấu trúc quãng: R 2 5

C#sus2

(C sharp suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtC# D# G#Cấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế C#2 ;Hợp âm liên quan Dbsus2 ;

Hợp âm [C#sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 4 4] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C#sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [C#sus2]

Hợp âm: C#sus2 - C sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele