Hợp âm: C#m7b5 - C sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#m7b5 - C sharp minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: C# E G B - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

C#m7b5

(C sharp minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtC# E G BCấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế C#º7 ; C#1/2dim ; C#1/2dim7 ; C#m7(b5) ; C#m7(-5) ;Hợp âm liên quan Dbm7b5 ;

Hợp âm [C#m7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 0 0 0] - Rookie
[x 4 5 4 5 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C#m7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [C#m7b5]

Hợp âm: C#m7b5 - C sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele