Hợp âm: C#m(maj7) - C sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#m(maj7) - C sharp minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: C# E G# C - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

C#m(maj7)

(C sharp minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtC# E G# CCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế C#m(M7) ; C#min(Maj7) ; C#m(+7) ; C#-(M7) ; C#m(addM7) ; C#m(add7) ; C#min(addM7) ; C#min(+7) ; C#min(add7) ;Hợp âm liên quan Dbm(maj7) ;

Hợp âm [C#m(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 11 10 9 9 9] - Intermediate
[x 4 6 5 5 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#m(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [C#m(maj7)]

Hợp âm: C#m(maj7) - C sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele