Hợp âm: C#dim - C sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#dim - C sharp diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: C# E G - Cấu trúc quãng: R m3 m5

C#dim

(C sharp diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtC# E GCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Dbdim ;

Hợp âm [C#dim] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 0 2 0] - Intermediate
[x 4 2 0 2 3] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C#dim]
Other [Ukulele] finger positions of [C#dim]

Hợp âm: C#dim - C sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele