Hợp âm: C#aug - C sharp augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#aug - C sharp augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: C# F A - Cấu trúc quãng: R 3 m6

C#aug

(C sharp augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtC# F ACấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Dbaug ;

Hợp âm [C#aug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 2 2 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C#aug]
Other [Ukulele] finger positions of [C#aug]

Hợp âm: C#aug - C sharp augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele